"Telofana Dair Ne Varsa Mahtex"
"Telofana Dair Ne Varsa Mahtex"

 

 

Satış Politikası Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı :Mahtex Gsm
Adresi : AZİZİYE MAH, KADILAR-1 SK NO: 3/A, 42080 KARATAY/KONYA
Telefon : (0332) 352 16 65

ALICI
Adı – Soyadı : {%UYE%}
Adresi : {%TESLIMAT_ADRESI%}
Telefon : {%UYE_TELEFON%}
E-Posta: {%UYE_EPOSTA%}

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, Satıcı Mahtex Gsm’ye ait [www.mahtex.com] alan adlı web sitesinden,  mal ve/veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz mal ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. 

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI 

Malın / Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir. Toplam tutar KDV Dahil toplam tutarı ifade etmektedir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

{%SIPARIS%} 
 

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ, MALIN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE FATURA TESLİMİ

Ödemeler web sitesi üzerinden kredi kartı, kapıda nakit veya kapıda kredi kartı ödeme yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın ve/veya Hizmetin bedelinin ödenmesi ve Malın ve/veya Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal ve/veya Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Satın alınan mal ve/veya hizmete ilişkin fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal ve/veya Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal ve/veya Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal ve/veya Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile Satıcı’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli Satıcı’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından teslimata verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde teslimat hizmet bedelinden Alıcı sorumludur.
Teslimat ücretleri:

• 0 TL – 99,99 TL arası 15 TL (ontürklirası) (KDV Dahil)

• 1000 TL ve üzeri ücretsiz 

Satıcı, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

Tüm bunların yanısıra, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5/1-n,o maddelerinde belirtilen; “Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır.” hükümleri uyarınca Alıcı, siparişinin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarının kendisinden tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.
 

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu Malın ve/veya Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve teslimat bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal ve/veya Hizmet'e ait temel özellikler, Mal ve/veya Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal ve/veya Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal ve/veya Hizmeti teslimat görevlisinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından teslimat görevlisinden teslim alınan Mal ve/veya Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Bu durumda Alıcı’nın ürünlerin eksik teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmamaktadır .Teslimden sonra Mal ve/veya Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal ve/veya Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal ve/veya Hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal ve/veya Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
 

Mal ve/veya hizmet alımı hususunda web sitesi üzerinden işlemi gerçekleştiren ( SİPARİŞ VEREN), Mal ve/veya Hizmetten faydalanan (ALICI) ve Fatura Bilgileri, aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.
 

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal ve/veya Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal ve/veya Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa alternatifi ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödediği tutar iptal talebinin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir fark söz konusu ise aradaki fark Alıcı’dan tahsil edilir.
 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde Satıcı’nın Alıcı’yı durumdan haberdar etmesi ve Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedelin en geç 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilmesi şartıyla Satıcı’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.
Sözleşme konusu Mal ve/veya Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
Yine, Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimlerin Satıcı'ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Alıcı Cayma hakkını işbu sözleşme ekinde yer alan metnin yazılı olarak Satıcıya iletilmesi yoluyla da kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 

Cayma hakkının kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkını kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren on gün içinde Satıcı’ya veya yetkilendirdiği kişiye teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve  varsa Alıcı’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tüm ödemeleri Alıcı’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve tek seferde iade edecektir. Kapıda nakit ödeme yoluyla yapılan alışverişin iadesinde , yukarıdaki belirtilen şartlara uygun iade yapılmış ise, alıcıya iade bedeli alıcıya ait bir banka hesabına yapılır. 

e) Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişikliklerden Alıcı sorumlu değildir. Bu hususta 9. Madde hükümleri saklıdır.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya vb. kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi gibi mal ve/veya hizmet türlerinde cayma hakkı kullanılamayacaktır. 

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya ALICI'nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise KONYA Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 11 – MALIN VE/VEYA HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve/veya ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, teslimat ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda belirtilen iletişim araçlarıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin ve Ön Bilgilendirme Formunun tüm koşullarını kabul ettiğini ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle sözleşmenin yürürlüğe girmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

                                                                                                                          

YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et